Ametnike kontaktid

Valdkond Asutus Kontaktisik Telefon e-post
Majandustegevuse   registri  üldinfo ja tehnilised  küsimused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  

 6687080

register@ttja.ee
         
Valdkondade sisulised küsimused        
Kaubandus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet   667 2000 info@ttja.ee
Ehitus Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet     majandustegevusteade@ttja.ee
  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Liina Roosimägi 6672004 liina.roosimagi@ttja.ee
  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kristi Malm 6672165

kristi.malm@ttja.ee

Seadmetööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Priit Poschlin 6672193  priit.poschlin@ttja.ee 
  Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium   6256472 merike.ring@mkm.ee 
Turism Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet   6201908 turism@ttja.ee
  Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium   6256328 kati.kikas@mkm.ee
Vastavushindamisasutusena tegutsemine  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Priit Poschlin 6672193 priit.poschlin@ttja.ee
Tuleohutus Päästeamet  Tagne Tähe 6282069  ohutusjarelevalve@rescue.ee 
  Siseministeerium Mari Tikan 6125142 mari.tikan@siseministeerium.ee
Vedelkütus Maksu- ja Tolliamet   6762585 mtr@emta.ee
Finantsteenused Rahapesu Andmebüroo  Robert Nagovitsõn
6123579 robert.nagovitson@fiu.ee
Rehabilitatsiooniteenused Sotsiaalkindlustusamet Tiiu Pärnmäe 6208346 tiiu.parnmae@sotsiaalkindlustusamet.ee
Erihoolekandeteenused Sotsiaalkindlustusamet Tiiu Pärnmäe 6208346  tiiu.parnmae@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Asendushooldusteenus Sotsiaalministeerium Helen Jõks 715 3472 helen.joks@sm.ee
  Sotsiaalkindlustusamet Tiiu Pärnmäe 6208346 tiiu.parnmae@sotsiaalkindlustusamet.ee
Lapsehoiuteenused        
  Sotsiaalkindlustusamet Tiiu Pärnmäe 6208346   tiiu.parnmae@sotsiaalkindlustusamet.ee 
Töötervishoiuteenus   Terviseamet Kaie Kudre 6509856 kaie.kudre@terviseamet.ee
Tööturg Sotsiaalministeerium Annika Sepp 6269722 annika.sepp@sm.ee
  Sotsiaalministeerium Seili Suuder 6269191 seili.suuder@sm.ee
Biotsiid Sotsiaalministeerium Kristo Kleemann 6269151 kristo.kleemann@sm.ee
Meediateenused Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Peeter Sookruus 6672082 peeter.sookruus@ttja.ee
  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Tais Vakrõõm 6672084 tais.vakroom@ttja.ee
Raudtee Konkurentsiamet Väino Siibek 6672524 vaino.siibek@konkurentsiamet.ee
  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Margus Meius 6672050 margus.meius@ttja.ee
         
  Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Indrek Laineveer 6397636 indrek.laineveer@mkm.ee
  Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Marko Roots 6397656 marko.roots@mkm.ee
Post Konkurentsiamet Indrek Ahermaa 6672510 indrek.ahermaa@konkurentsiamet.ee
  Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Elena Reilent 6397666 elena.reilent@mkm.ee
Side Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet      
  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Kristiina Repp 6672130 kristiina.repp@ttja.ee
 Transport Transpordiamet Katrin Tambur 58516035 katrin.tambur@transpordiamet.ee
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium   Eda Rembel 6256427  eda.rembel@mkm.ee 
Hasartmängud Maksu- ja Tolliamet Ranno Aednurm 6762023 ranno.aednurm@emta.ee
  Maksu- ja Tolliamet Riina Rünt 6762024 riina.rynt@emta.ee
Lõhkematerjal  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelelvalve Amet Lauri Kütt 6672185

lauri.kytt@ttja.ee

Pürotehnika Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet Ardi Link 6672027

ardi.link@ttja.ee

Elektrienergia,   maagaas, kaugküte Konkurentsiamet Anu Vainik 6672572 anu.vainik@konkurentsiamet.ee
  Konkurentsiamet Tiina Maldre 6672573 tiina.maldre@konkurentsiamet.ee
Teed Majandus- ja   Kommunikatsiooniministeerium Meelis Toome 6397603 meelis.toome@mkm.ee
  Maanteeamet Jaanus Heinla 6119366 jaanus.heinla@mnt.ee
Kaaviari   käitlemine Keskkonnaamet Jaanus Tuusti 5118445 jaanus.tuusti@keskkonnaamet.ee
  Keskkonnaministeerium Kadri Alasi 6262882 kadri.alasi@envir.ee
Mingi ja   kähriku tehistingimustes pidamine Keskkonnaamet Eike Vunk 56996334 eike.vunk@keskkonnaamet.ee
  Keskkonnaministeerium Merike Linnamägi 6262900 merike.linnamagi@envir.ee
Loomaaia   pidamine Keskkonnaamet Teet Koitjärv 6128802 teet.koitjarv@keskkonnaamet.ee
Metsakorraldustööde tegevusluba   Keskkonnaagentuur Enn Pärt 6771302 enn.part@envir.ee
  Keskkonnaagentuur Jüri Kõiv 5094480 juri.koiv@envir.ee
Pakendi   taaskasutusorganisatsiooni na tegutsemine Keskkonnaministeerium Kerli Rebane 6262859 kerli.rebane@envir.ee
Hüdrogeoloogilised   tööd Keskkonnaministeerium Kersti Türk 6262809 kersti.turk@envir.ee
Metsapuude   kultiveerimismaterjali tarnimine Keskkonnaamet Eda Tetlov 7339377 eda.tetlov@keskkonnaamet.ee
Metsataimeliigi   mikropaljundamine Keskkonnaamet Eda Tetlov 7339377 eda.tetlov@keskkonnaamet.ee
Metsapuude   seemnete pakendamise luba Keskkonnaamet Eda Tetlov 7339377 eda.tetlov@keskkonnaamet.ee

F-gaasid

Keskkonnaamet Romario Siimer 59124610 romario.siimer@keskkonnaamet.ee

 

Merendus

Transpordiamet Kristjan Truu 6205721 ljo@transpordiamet.ee 
Muinsuskaitse Muinsuskaitseamet Maiu Kauber 53976042  maiu.kauber@muinsuskaitseamet.ee
Relvaohutus ja turvateenused Politsei- ja   Piirivalveamet Riita Proosa 6124427  riita.proosa@politsei.ee
Usaldusteenused Riigi Infosüsteemi Amet Erika Adams 6668862  jvo@ria.ee 
  Riigi Infosüsteemi Amet Ilmar Toom 6668847  jvo@ria.ee